คุณมาซื้ออะไรที่สำเพ็ง
อุปกรณ์ตกแต่งเล็บ
อุปกรณ์ตกแต่งผม
อุปกรณ์ตกแต่งมือถือ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ตุ๊กตา
ของขวัญ
ไม่รู้ ลองมาเดินก่อน
ไม่ซื้อ มาเดินเล่น
อื่นๆ


The shipping price shown in our system is only for domestic, to have the goods sent to overseas is very expensive. It can be a lot dearer than the product price. To have more accurate on the shipping price to your country, please choose the items you are interested. We will weight them and inform you.


To have our products' information updated on your Facebook wall, just click "Like" on your right to get connected.

Business hours: Monday - Saturday 8:00 - 17:30 hr, Sunday 8:00 - 13:30 hr

For more inquiries, please call 089-1144738 (please call between 8:00 hr - 20:00 hr.)

Email: sumpengcentre@gmail.com, LINE ID: @sumpengcentre.com

Our Map (please copy&paste): http://www.sumpengcentre.com/webboard_2421490_102373_th?lang=th

**Please check the availability of products before visiting our store**

**Buy less than six packs at the Sumpeng shop, minimum of 10 baht will be added per pack**

Shipping


Payment

How to order:

1. Please register to be our member, subsequently, you will be able to click "Add To Cart" button located close to product's photo to make your order and then information will be sent to our email automatically.

2.  Alternatively, you can write down the product code and send us the email via comment box under the "contact us" heading, subsequently your order will be sent to our email automatically.

3. Call us and tell us product codes, (in case we are not free to take your order when you call, we are so sorry, we will get back to you as quickly as possible).

4. Through LINE (LINE ID: @sumpengcentre.com), SMS (089-1144738), EMAIL (sumpengcentre@gmail.com) or any other ways you can get hold of us.

 

How to pay:

1. Pay when you come to pick up the goods (deposit might be needed)

Please contact us for further information where we are situated. 

 

2. Money transfer {Transfer fee (if any) is buyer's responsibility}

After we receive your order, we will send you confirmation notice either by phone, email or other channels to confirm the availability of products and total amount you have to pay which will include boxes and postal fees.  Subsequently, please transfer money to the bank accounts (will be informed after the total amount is confirmed). Then please inform us the payment by phone, sms or email (if there are uncertain amounts which are similar to other customers, we might ask for transfer slip photo or transfer details from you).  We will send your order as quickly as possible (normally you will get the goods within 1-3 working days approximately after the payment is confirmed).

 

**Please wait for availability and prices confirmation before making the transfer**  **Please inform us when your transfer is made because we can have many same or similar total amounts at the same time and so we cannot know whose transfer it is exactly**

 

** We will keep the goods for two working days (Monday - Friday) after informing you the prices and goods availability or if we can't get hold of buyers for two working days.**

 

Domestic Delivery Rate(Kerry or Thailand Post EMS)

**When we just opened our shop in late 2006, we used to charge our customers at the actual postal fee, but it was very chaotic, because the scale in our shop is different from scales at the post office. This caused the misunderstanding between us and customers when the actual fee was not the same as what we told. It also took ages to close each deal as we needed to walk from our shop to the post office to weight the goods in order to have the most accurate postal fee. Some customers told us to wait for their transfers at the post office for five minutes and on one occasion, it was 40 minutes.  This caused the delay to other customers. Eventually, we decided to launch these two flat rates to facilitate the process**

 

Kerry or EMS = 100 baht

Normal (unregistered) = 40 baht

 

** During flooding crisis, we had exprienced plenty of delivery delays and under unregistered sending, we were unable to track where the goods was.  Although under normal circumstances, the delay still occurs sometimes. When this happens, it does not only cause dissatisfaction to customers, we seller feel very uncomfortable as well.

As a result, from now on.  We would like to suggest our customers to choose your goods sent by Kerry or EMS, we will calculate the total by adding this postal rate.  Nonetheless, customer is still able to choose to have your goods sent by normal postal rate. Please inform us when you place order, we will charge you the normal postal rate.

**Thanks for your understanding.**

**Account details will be supplied after product availability check**

วีธีการชำระเงิน/แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm payment)
ท่านสามารถดูวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์ได้ตามวิธีด้านล่าง และยังสามารถแจ้งว่าท่านได้ชำระเงินให้กับเราแล้วโดยกรอกข้อมูลตามวิธีการที่ท่านได้ชำระเข้ามา รวมถึงช่วงเวลา และหากท่านมีไฟล์สลิปการโอนเงินก็สามารถแนบมาเพื่อยืนยันได้

Order ID : *
Reference :
Name-Last Name : *
Email : *
Telephone Number : *
Amount : *
Paid Date :
Time : :
Remark :
Attach the Slip picture :
(file extension is [ jpg , jpeg , gif ] file size not over 100 Kb)
 


//